ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A WEBOLDALHOZ


Kedves weboldal Látogatónk!
Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

Adatvédelem

Az Ön megadott személyes adatainak védelme kiemelten fontos a  Sensor Technik  Kft. számára. A  Sensor Technik  Kft. az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére. A  Sensor Technik  Kft. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a a személyes adatok védelméről szóló – érvényes jogszabályok (Magyarországon az 2011. évi CXII. törvény) rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát önként eljuttatja a  Sensor Technik  Kft..-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a  Sensor Technik  Kft.. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

Adatok felvétele

A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges, azonban egyes szolgáltatások igénybevételéhez bizonyos személyes adatokra szükség van.A  Sensor Technik  Kft. a következő szolgáltatásokhoz kérhet személyes adatokat:

álláshirdetésre jelentkezés
információkérés kiskreskedelmi ügyfélszolgálaton
árajánlat kéréssel, termékkel, szolgáltatásal kapcsolatos kapcsolattartás
hírlevélre feliratkozás
a rendelkezésünkre bocsátott személyes a következők lehetnek:
cégnév, cím, e-mail cím, telefonszám

Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt a  Sensor Technik  Kft.. tájékoztatja az érintetteket az adott konkrét adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi a konkrét adatkezelésre vonatkozó előzetes hozzájárulásukat, mely bármikor visszavonható. Az Ön által megadott adatok mellett a  Sensor Technik  Kft. automatikus adatgyűjtő eszközökkel (cookie-kal) adatokat gyűjthet a  Sensor Technik  webhelyeinek, webes alapú alkalmazásainak használata közben. A  Sensor Technik  a honlap technikai üzemeltetése érdekében a következő, - személyes adatokat nem tartalmazó - automatikusan keletkező információkat használja fel átmenetileg:

 • a számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe),
 • domain-név (URL),
 • a hozzáférés adatai,
 • az ügyfél file lekérés (mely oldalakat tekint meg és milyen hivatkozásokra kattint rá)),
 • a HTTP válaszkód,
 • a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt,
 • a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyisége,
 • a látogatás időpontja és hossza
 • a megtekintett oldalak adatai, illetve
 • a használt böngészőprogram típusa és nyelve.

Adatok felhasználása, továbbítása

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a  Sensor Technik  Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja. A  Sensor Technik  Kft. az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy számára - a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével ill. az érintett hozzájárulása nélkül - semmilyen körülmények között nem továbbítja.

A  Sensor Technik  Kft. az Ön által megadott adatokat és információkat az alábbi célokra használhatja fel:

 • piackutatás, piaci elemzés
 • vevői szokások elemzése
 • látogatottsági statisztikák összeállítása
 • ingyenes nyeremény és egyéb játékok bonyolítása
 • tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról
 • tájékoztatás nyújtása különböző akciókról
 • vevői reklamációk intézése
 • megrendelések intézése


Adatbiztonság

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében társaságunk kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük.

Tájékoztatás

Írásbeli kérés esetén a  Sensor Technik  Kft. tájékoztatja az érintetteket személyes adataik kezeléséről. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a  Sensor Technik  Kft. weboldalairól más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a  Sensor Technik  Kft. nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról. További információt a Hogyan használja a  Sensor Technik  Kft.. a Cookie-kat című részben talál.  A  Sensor Technik  Kft. - a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a  Sensor Technik  Kft.-vel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó - valamennyi információt üzleti titokként kezeli.

 

2017.11.29. Sensor Technik Kft.